mikroderm1 ZABIEG MIKRO­DER­MABRAZJI MEDY­CZNEJ ODPOWIADA 4 ZABIEGOM MIKRO­DER­MABRAZJI KOS­ME­TY­CZNEJ DIAMENTOWEJ

Co to jest mikro­der­mabrazja medyczna?

Jest to zabieg wykony­wany przez kos­me­tologa lub lekarza medy­cyny. To zabieg mechan­icznego ściera­nia naskórka i/​lub skóry właś­ci­wej. Pozwala na powolne ścieranie powierzchni skóry mikrowarstwa po mikrowarst­wie, aż do pożą­danego poziomu, pod stałą kontrolą.

Jakie rodzaje mikro­der­mabrazji pole­camy w Insty­tu­cie „Image”?

W Insty­tu­cie „Image” możemy poszczy­cić się jed­nym z najnowocześniejszych i najlep­szych urządzeń na świecie COAPEEL 3000. Jest to urządze­nie dzięki któremu możemy wykony­wać różnego rodzaju tech­niki złuszczania.

Możemy wykony­wać:

 • głęboką mikro­der­mabrazję korun­dową (za pomocą pod­ciśnienia i krysz­tałków korundu),
 • mikro­der­mo­brazję dia­men­tową (za pomocą pod­ciśnienia i spec­jal­isty­cznych, pozła­canych głowic diamentowych)
 • oxy­brazję (zabieg wykony­wany pod ciśnie­niem za pomocą tlenu i rozpros­zonych kro­pli soli fizjologicznej)

Wskaza­nia do mikro­der­mabrazji medycznej:

 • trądzik pospolity (zaskórnikowy, grudkowy),
 • blizny potrądzikowe, łojotok,
 • zaskórniki, prosaki,
 • rogowace­nie przymieszkowe,
 • rozsz­er­zone pory, blizny zanikowe i przerosłe,
 • prze­bar­wienia i odbarwienia,
 • uszkodzenia posłoneczne skóry (twarz, ręce, szyja),
 • szorstki, zro­gowa­ci­ały naskórek,
 • rozstępy,
 • skóra sucha, atroficzna,
 • zmarszczki

Efekty uzyski­wane po serii zabiegów:

 • regen­er­acja i uelasty­cznie­nie skóry,
 • wzmożona cyrku­lacja krwi w obszarze zabiegu,
 • lep­sze odży­wianie komórek,
 • wzmoc­nie­nie mech­a­nizmów obron­nych skóry,
 • wzrost pro­dukcji kola­genu i elastyny.
 • reg­u­lacja pracy gruc­zołów łojowych
 • spłyce­nie blizn potrądzikowych
 • zmniejsze­nie rozsz­er­zonych pór
 • lik­widacja prze­bar­wień skóry
 • spłyce­nie zmarszczek
 • odmłodze­nie skóry
 • poprawa naw­ilże­nia skóry

Zale­cana częs­totli­wość zabiegów:

 • pier­wsze 34 zabiegi wykony­wane są 1 x w tygodniu
 • kole­jne zabiegi w zależności od reakcji skóry raz na 24 tygodnie.

Zalety zabiegu:

 • bezbolesny – nie ma konieczności znieczulania,
 • nie wywołuje uczulenia,
 • nie powoduje prze­bar­wień i blizn,
 • nie wymaga prz­ery­wa­nia pracy i codzi­en­nych obowiązków,
 • może być wykony­wany na opaloną skórę.

Po zabiegu należy:

 • unikać opala­nia przez pier­wsze 48 godzin po zabiegu
 • unikać kąpieli w chlorowanej wodzie przez 48 godzin po zabiegu
 • należy wyp­i­jać 812 szk­lanek wody min­er­al­nej dzi­en­nie (potęguje efekt naw­ilże­nia skóry)
 • pac­jenci z prze­bar­wieni­ami powinni uży­wać preparatów wybielających
 • na dzień zaleca się stosowanie kremów z fil­trem prze­ci­wsłonecznym co najm­niej 50+

Uwaga !

Zabieg głęb­szej ablacji może być wykony­wany tylko przez kos­me­tologa lub lekarza!!

Nasza propozy­cja :

Najgłęb­sze efekty uzyskuje się sto­su­jąc ter­apie łączone.

Jeśli prag­niesz zlik­wid­ować trądzik i tłus­tość skóry najlepiej będzie połączyć mikro­der­mabrazję medy­czną z pilingiem chemicznym np. z pilingiem migdałowym 50% czy pilingiem pep­ty­dowym, lub zas­tosować dodatkowo laseroterapię.

Jeśli nato­mi­ast prag­niesz odmłodzić i zre­gen­erować skórę pole­camy bezpośred­nio po zabiegu wykonać np. mezoter­apię bezigłową lub mikroigłową.

Gale­ria zdjęć: