laserowe zmarszczkiNowość w Polsce i na świecie !!!

Laser WR prze­ci­wz­marszczkowy i regenerujący !!!

Pier­wszy medy­czny laserowy sys­tem prze­ci­wdzi­ała­jący wiotcze­niu skóry. Dzi­ała w obrę­bie skóry właś­ci­wej, pobudza­jąc fibrob­lasty. W efek­cie poprawia się gęs­tość i napię­cie skóry, wygładza­jąc płytkie zmarszczki.
Zabiegi są wysoce skuteczne i bez­pieczne, gdyż promie­nie lasera absorbowane są dokład­nie w komórkach skóry i nie niszczą innych struk­tur – nie dochodzi do poparzenia naskórka.

Kuracja laserem dzi­ała przy­czynowo : poję­dr­nia i zagęszcza skórę, odwraca skutki starzenia się skóry, a nie same objawy. Zabieg zaleca się wykonać trzykrot­nie w odstę­pach około 4 tyg. Pier­wsze efekty są widoczne po około 3 tygod­ni­ach, a ostate­czne po około 36 miesią­cach. Najlep­sze efekty są u osób w wieku 3055 lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce sty­mu­lu­jące. U osób starszych efekty są dobre, kuracja powinna być jed­nak intensywniejsza.

Wskaza­nia:

 • zmarszczki
 • brak jędrności skóry
 • blizny potrądzikowe
 • rozsz­er­zone pory skórne

Prze­ci­wwskaza­nia:

 • ciąża, okres karmienia piersią
 • przyj­mowanie leków światłoczułych
 • opal­enizna (słońce, solarium)
 • bliznowce
 • rozrusznik serca
 • cukrzyca
 • epilep­sja

Zalece­nia po zabiegowe:

 • w ciągu pier­wszych 5 dni po zabiegu należy unikać czyn­ników mogą­cych powodować urazy skóry (tj. gorące kąpiele, masaż, inten­sy­wne ćwiczenia)
 • co najm­niej 1 miesiąc po zabiegu pac­jent powinien unikać słońca i stosować kremy o wysokim współczyn­niku fil­tracji (SPF 50 +)

Efekty laserowego usuwa­nia zmarszczek:

zmarszczki-przed zmarszczki-po
Przed zabiegiem Po zabiegu