peeling-dyniowyNowoczesne spo­jrze­nie na lecze­nie skóry.

Niespo­tykany doty­chczas w preparat­ach wyciąg z dyni został doce­niony przez amerykańs­kich naukow­ców. Jest on oparty na kwasie glikolowym, mlekowym i sal­i­cy­lowym, co daje doskon­ałe efekty w ter­apii wspo­ma­ga­jącej lecze­nie trądziku pospo­litego, niedoskon­ałości z nim związanych oraz foto­starzenia. Dodatkowo pil­ing zaw­iera 40 % wyciągu z dyni bogat­ego w pochodną wit­a­miny A, także AHA i BHA, dzięki czemu jeszcze bardziej inten­sy­fikuje dzi­ałanie kwasów syn­te­ty­cznych. Wit. A reg­u­luje pracę gruc­zołów łojowych oraz sil­nie odmładza skórę poprzez sty­mu­lację skóry właś­ci­wej. Zas­tosowanie lipofilowego kwasu sal­i­cy­lowego wpływa na znaczne i widoczne zmniejsze­nie ilości zaskórników, grudek oraz stanów zapal­nych. Dodatkowa zawartość wit. C chroni skórę przed szkodli­wym dzi­ałaniem wol­nych rod­ników i opóź­nia pro­cesy starzenia się skóry.

Zabieg został wzbo­ga­cony o ter­apię spec­jal­isty­czną, opartą na bazie kwasu aze­lain­owego 10 % i kwasu kojowego 5 %. Ta dodatkowa ter­apia dzi­ała anty­bak­teryjnie i roz­jaś­ni­a­jąco oraz uszczel­nia naczy­nia krwionośne.

Przez­nacze­nie:

 • Trądzik pospolity, krostki, grudki, zaskórniki, stany zapalne
 • Skóra przetłuszcza­jąca się (łojotok)
 • Prze­bar­wienia poza­palne i posłoneczne
 • Foto­starze­nie

Korzyści z kuracji:

 • Zmniejsze­nie ujść gruc­zołów łojowych (porów)
 • Zmniejsze­nie łojotoku
 • Zre­dukowanie dużej ilości zmian rop­nych, krost, grudek, zaskórników
 • Roz­jaśnie­nie prze­bar­wień poza­pal­nych u osób z trądzikiem pospolitym
 • Roz­jaśnie­nie plam posłonecznych
 • Spłyce­nie zmarszczek
 • Wygładze­nie powierzchni i kolorytu naskórka

Częs­totli­wość wykony­wa­nia zabiegu: 6 zabiegów co około 1014 dni.