1. Karta Raba­towa Pack to pro­gram przez­nac­zony dla klien­tów dokonu­ją­cych zakupów usług w Insty­tu­cie IMAGE.
 2. Osoba posi­ada­jąca Kartę Raba­tową Pack uczest­niczy w pro­gramie oso­biś­cie, a jej członkow­stwo nie podlega prze­niesie­niu na inną osobę.
 3. Karta może być użytkowana tylko w gabinecie, w którym została wydana.
 4. Karta Pack umożli­wia zakup serii zabiegów i możli­wość otrzy­ma­nia grati­sowych zabiegów.
 5. Wykupu­jąc Kartę Raba­tową Pack na określoną ilość zabiegów , należy za całość zapłacić przy jej zakupie.
 6. Karta Raba­towa Pack ważna jest 12 miesięcy od dnia jej wyda­nia i w prze­ciągu pier­wszych 60 dni powinna zostać akty­wowana w Insty­tu­cie Kos­me­tologii IMAGE, poprzez wyko­nanie zabiegu lub zakup kosmetyków.
 7. Pro­ponu­jemy trzy rodzaje kart Pack:
  • GOLD PACK 12 zabiegów + 3 zabiegi gratis !!!
  • SIL­VER PACK 9 zabiegów + 2 zabiegi gratis !!!
  • BRONZE PACK 5 zabiegów + 1 gratis !!!
 8. Zniżki i pro­mocje skierowane dla posi­adacza Karty Pack nie łączą się z innymi pro­moc­jami programu.
 9. Insty­tut IMAGE zas­trzega sobie prawo do zmi­any przyz­nanego rabatu.