zabiegi menZAPRASZAMY MĘŻCZYZN DO INSTY­TUTU IMAGE

Wygląd dla mężczyzny nigdy nie był bez znaczenia. Coraz więcej panów i młodzieńców jest świadomych faktu, że ich aparycja ma niewąt­pliwy związek z ich przyszłym lub obec­nym sukce­sem zawodowym i oso­bistym. Prawdziwy mężczyzna nie wsty­dzi się wyp­ielęg­nowanej twarzy i ciała, ład­nych dłoni i paznokci.

Nie wiesz jeszcze, który zabieg byłby dla ciebie odpowiedni? Nie prze­j­muj się! W pełnej zau­fa­nia atmos­ferze fachowej porady udzieli ci lekarz, kos­me­tolog lub kos­me­ty­czka. Zapro­ponu­jemy Tobie najbardziej korzystny zabieg z naszej oferty medy­cyny este­ty­cznej, kos­me­tologii i kos­me­tyki. Bogaty zakres naszych usług dla Ciebie na stronach Insty­tutu Image.

Lekarz i kos­me­tolog po oce­nie ogól­nego stanu zdrowia, stanu skóry, tkanki pod­skórnej i naczyń powierzch­niowych, zapro­ponuje różnego rodzaju zabiegi w opar­ciu o zas­tosowanie kwasów owocowych, toksyny bot­u­li­nowej, kwasu hialuronowego, pirogronowego, migdałowego, dyniowego mikro­der­mabrazje, itp.

W Insty­tu­cie Image wykony­wane są najczęś­ciej zabiegi bez­op­er­a­cyjnej korekcji zmarszczek, laserowe usuwanie naczyń krwionośnych, laserowe usuwanie owłosienia oraz mikrodermabrazja.

XXI wiek w medy­cynie este­ty­cznej i kos­me­tologii to tech­nolo­gia laserów, dlat­ego wybral­iśmy dla Panów najnowocześniejsze i najbez­pieczniejsze urządzenia.

Posi­adamy lasery wykonu­jące zabiegi usuwa­nia zmarszczek, fotood­mładza­nia skóry twarzy oraz leczenia zmian naczyniowych na twarzy i ciele, usuwa­jące trwale owłosie­nie. (więcej infor­ma­cji w dziale Medi Estetica)

Dobór zabiegów pielę­gna­cyjnych i kuracji kos­me­ty­cznych zapro­ponują Panom nasze kos­me­ty­czki po diag­nozie typu skóry, jej wieku i stanu.

Ofer­u­jemy zabiegi oczyszcza­jące skórę, odży­w­cze, odmładza­jące, złuszcza­jące, popraw­ia­jące kondy­cję i wygląd skóry.(więcej infor­ma­cji w dzi­ałach Medi Cos­met­ica i Medi Spa)

Nasza propozy­cja dla Panów:

bv-per uomo

BRUNO VAS­SARI PER UOMO to linia pro­duk­tów spec­jal­nie stwor­zonych do codzi­en­nej pielę­gnacji męskiej skóry. Pole­camy bal­sam naw­ilża­jący po gole­niu, czy spec­jalny kremo — żel naw­ilża­jący do twarzy.

czy­taj więcej…