autorskieTer­apie autorskie to spec­jal­nie opra­cow­any przez zespół kos­me­tologów Image ciąg zabiegów, które w niepow­tarzalny, indy­wid­u­alny sposób poz­wolą Państwu obcować z urodą, relak­sem, energią i harmonią.

logo-gold

Kom­plek­sowy 4 fazowy zabieg, który radykalnie przy­wróci skórze dawny blask i jędrność.

Zas­tosowanie nowoczes­nej tech­nologii RF, elek­tro­po­racji oraz sub­stancji akty­wnych daje możli­wość wszech­stron­nej rewital­iza­cji zarówno w głębo­kich jak i płyt­kich warst­wach skóry. Spek­taku­larne efekty potę­gowane są zas­tosowaniem skon­den­sowanego serum Beauty Pearls.

czy­taj więcej…

radiodermalifting1

To innowa­cyjna metoda lik­widu­jąca zwiotczenia skóry twarzy, szyi i dekoltu.

To wyjątkowo skuteczne połącze­nie kilku wysoce zaawan­sowanych tech­nologii: fali radiowej RF (ther­maliftingu skóry), masażu pod­ciśnieniowego i lasera diodowego w celu inten­sy­wnego odmłodzenia i uję­drnienia skóry. Dodatkowe zas­tosowanie maski ze złota i serum Beauty Pearls sprawia, że każda skóra staje się jędrna i pełna blasku.

czy­taj więcej…

ugasic pragnienie

Super naw­ilżona skóra…

To ultra naw­ilża­jący zabieg, który ugasi prag­nie­nie każdej skóry, nawet tej najbardziej wyma­ga­jącej. To nowa­torskie połącze­nie tech­no­log­iczne: pilingu kaw­ita­cyjnego, mezoter­apii bezigłowej ( elek­tro­po­racji) i mgły hialuronowej HialuroSpray oraz rewela­cyjnych sub­stancji akty­wnych: kwasu hialuronowego, D-​panthenolu, wit­a­min, mikro i makro ele­men­tów) w super maseczce Silky Moisturizing.

czy­taj więcej…

wiosenne

Świeża, pełna blasku skóra…

Zabieg odświeży każdą, nawet najbardziej zmęc­zoną po zimie skórę… Dzięki tak wyrafi­nowanemu połącze­niu kilku tech­nologii jedocześnie: pil­ing kaw­ia­cyjny i oksy­brazja (czyli pil­ing wodno-​tlenowy) i super recep­turze kos­me­ty­cznej – maseczce w postaci musu owocowego: truskawkowego /​limonkowego /​kaw­iorowego każda skóra stanie się super naw­ilżona, odnowiona.

czy­taj więcej…