karta

Karta raba­towa Pack cechuje się możli­woś­cią zakupu w przed­sprzedaży konkret­nych paki­etów, a tym samym otrzy­ma­nia najlep­szej oferty cenowej.

Karty raba­towe Pack umożli­wiają Państwu zakup serii zabiegów, z możli­woś­cią otrzy­ma­nia grati­sowych zabiegów.


Infor­ma­cje ogólne Reg­u­lamin