hydroPole­cany dla skóry suchej, odwodnionej.

Zabieg inten­sy­wnie naw­ilża­jący, doskonale nadaje się dla cery suchej, odwod­nionej, z objawami wysuszenia i przy zach­wianej równowadze wodno– lipi­d­owej pow­stałej na skutek niewłaś­ci­wej pielęgnacji.

Zawarte w zabiegu sub­stancje: pan­thenol, alfa-​bisabolol, pan­tiv­itin ® dzi­ałają zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszego naskórka. Poma­gają odbu­dować nat­u­ralny płaszcz hydro – lipi­d­owy, głęboko i dłu­gotr­wale nawilżają.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • Zabieg ten doskonale nadaje się dla cery suchej, odwod­nionej, z objawami wysuszenia.
  • Przy zach­wianej równowadze wodno — lipi­d­owej pow­stałej na skutek niewłaś­ci­wej pielęgnacji.

Efekty zabiegu:

  • zwięk­sze­nie naw­ilże­nia — skóra staje się miękka i elastyczna
  • spłyce­nie zmarszczek
  • sty­mu­lacja odnowy komórkowej
  • zwięk­sze­nie zdol­ności obron­nych skóry